Wie bezoekt e-commerce xpo?

Ondernemingen die hun producten/diensten online aanbieden – zowel aan een B2C of B2B publiek.
Focus in 2019: op grotere ondernemingen & B2B bedrijven met organisatorische en financiële draagkracht om hun e-commerce (verder) uit te bouwen:

VAN CEO TOT IT

iedereen die binnen het bedrijf op managementniveau verantwoordelijk is voor e-commerce ; zowel strategisch als operationeel:
CEO, General manager, Marketing manager, E-commerce manager, E-business manager, Sales manager, Business development manager, Digital manager, Logistiek manager, IT manager

VAN INDUSTRIE TOT RETAIL  

retail, groothandel, productie, diensten, bouw, transport

  • partners
  • Feweb
  • Safeshops
  • Etion
  • Sponsor
  • Geneysy
  • Mex United